28-04-2016: 3 maatregelen loondoorbetaling bij ziekte

Welke maatregelen gaat minister Lodewijk Asscher nemen om knelpunten rondom de loondoorbetalingsverplichting te verminderen? Wij zetten ze voor je op een rij.

1. Geen loonsanctie bij inzetten tweede spoortraject

Het wel of niet en het moment van inzetten van een tweede spoortraject wordt de keuze van werkgever en werknemer op basis van advies van de bedrijfsarts. UWV toetst vervolgens of het re-integratietraject conform plan van aanpak is verlopen. Het wel of niet, het te laat of te vroeg inzetten van een tweede spoortraject zal hierdoor niet langer kunnen leiden tot een loonsanctie van UWV. Werkgever en werknemer moeten uit kunnen gaan van het oordeel van de bedrijfsarts, vindt Asscher. Een (kleine) werkgever moet niet worden afgerekend wanneer deze het advies van een bedrijfsarts opvolgt. Door deze maatregel zal het tweede spoor traject alleen nog worden ingezet als een toegevoegde waarde te verwachten is.

2. Werkgever kan IVA-uitkering aanvragen

Op dit moment kan een werknemer na 3 weken ziekte een vervroegde IVA-uitkering aanvragen, als duidelijk is dat hij in de toekomst niet meer kan werken. Werkgevers willen ook graag de mogelijkheid hebben om een vervroegde IVA-uitkering aan te vragen en die mogelijkheid wil Asscher werkgevers, onder voorwaarden, geven.

3. Meer stabiele premie vanuit verzuimverzekeraars

Veel werkgevers zijn voor de loonbetalingsverplichting verzekerd via een verzuimverzekering. De premie hiervan blijkt in de praktijk nogal te kunnen fluctueren. Asscher geeft de voorkeur aan een meer stabiele premiestelling. Met deze ‘forward looking’ premiestelling maakt een verzekeraar een schatting van het toekomstige risico en baseert daar zijn premie op met als gevolg een meer stabiele premie. De meeste verzekeraars zijn volgens Asscher de afgelopen jaren al overgestapt op deze premiestelling, maar hij zal hierover met verzekeraars in gesprek gaan.

De Sociaal Economische Raad (SER) werkt momenteel aan een advies over een sluitend stelsel voor loondoorbetaling voor ziekte voor zzp’ers en werknemers. Daarop vooruitlopend kondigde minister Asscher bovenstaande maatregelen aan in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin schrijft hij ook dat hij de Tweede Kamer rond de zomer informeert over het wetsvoorstel waarin bovenstaande maatregelen worden opgenomen.

Bron: P&O Actueel

 28-04-2016: 3 maatregelen loondoorbetaling bij ziekte